Styrhuset 2. etg

Styrhuset, som befinner seg bak på broen, benyttes av sjømannsforeningens "styrmenn" (styret).  De har navigert "skuta" uten grunnstøting siden foreningen ble stiftet i 1843.  Her henger uniformer av ulike slag.  Maritime bilder og malerier pryder veggene.  Døren bakenfor fører inn til kapteinens private cabin.