Kontaktskjema

Forespørsel om utleie av Skur 1 må rettes til  https://fruenehaugestad.no


Søkes det om medlemsskap i Drammen Sjømannsforening  man godta foreningens opptakskriterier:

§ 1. Formål: Foreningen har som formål å virke for sjøfartens og sjømannsstandens interesser, sjøfartens historie, samt å ivareta foreningens historie og tradisjoner.

§ 2. Medlemsskap:  Til medlemmer av foreningen opptas enhver som støtter foreningens formål og som kan dokumentere fartstid eller maritime interesser.   (Det er ikke et absolutt krav å kunne dokumentere fartstid. Men; man  ha maritime interesser).

 

Her er mer informasjon om Drammen Sjømannsforening.